traducător

3 posts

Examenul de traducător

Pot fi traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei doar persoanele care au certificat de traducător eliberat de Ministerul Culturii pentru specialitatea ştiinţe juridice, din limba străină în limba română şi din limba română în limba străină pentru care solicită autorizarea. Evaluarea urmăreşte să evidenţieze competenţele lingvistice dobândite de candidaţi prin orice mijloace, ca urmare a experienţei personale.

Traducere autorizată sau traducere legalizată

De ce fel de traducere aveți nevoie? Autorizată sau legalizată? Clienții ce trec pragul oricărui birou de traduceri nu știu de obicei sub ce formă să fie eliberate documentele traduse solicitate. Din păcate chiar și mulți angajați din autoritățile de stat ce solicită de obicei traducerea documentelor cu ”apostilă” nu […]