Pentru ca aveti nevoie de traduceri inteligente

LET’S CHAT

Ne-ar plăcea să te auzim și să vedem cum putem ajuta

Contact

La dispozitia clienților noștri!

Centrul de traduceri Intelligent Translation oferă clienților săi servicii de traducere de diferite documente de la cele personale la cele foarte specializate. Clienții noștri sunt foarte variați, solicitând calitate și promptitudine în serviciile prestate.

Pentru contact vă rugăm să folosiți următoarele canale de comunicare :

GSM – 0722267473

Whatsapp – 0722267473

Emailintel.translation@icloud.com

Formular contact – Mai sus ↑ 

Mai multe informații legate de Intelligent Translation aici.

 

1. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:
PRESTATORUL se obligă să pună la dispoziția BENEFICARULUI servicii de cea mai bună calitate, în conformitate cu necesitățile și cu interesele acestuia, în termenul solicitat de acesta sau în cel mai scurt termen posibil.
BENEFICIARUL se obligă să pună la dispoziția PRESTATORULUI documentele în original și informațiile necesare prestării serviciului solicitat, și de asemenea să achite contravaloarea acestui serviciu în conformitate cu prevederile acestui contract. Prin semnătura sa, beneficiarul confirmă că a achitat suma de la câmpul avans.

2. DATE CU CARACTER PERSONAL
Am fost informat că  INTELLIGENT TRANSLATION prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul prestărilor serviciilor contractuale. Pentru a facilita aceste servicii, datele colectate pot fi stocate într-un mod securizat fără posibilitatea de a fi utilizate în alt scop decât cel al prelucrării în scopul serviciilor contractuale. Am dreptul la informare, de acces și de intervenție asupra datelor cu caracter personal inclusiv dreptul la opoziție și alte drepturi ce rezultă din legislația privind protecția datelor și pot să le exercit printr-o cerere scrisă transmisă către INTELLIGENT TRANSLATION , prin intermediul serviciilor poștale sau la adresa de e-mail. Pot solicita în orice moment modificarea sau retragerea acordului referitor la contactarea de către INTELLIGENT TRANSLATION în scopuri de marketing sau a acordului referitor la comunicarea electronică, printr-o cerere transmisă prin e-mail – sau prin alte mijloace electronice puse la dispoziție de către INTELLIGENT TRANSLATION. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, lipsa acordului meu de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopuri contractuale va pune INTELLIGENT TRANSLATION în imposibilitatea de a-mi oferi serviciile prestate.