Interpretariat în U.E.

INTERPRETARIATUL

 

Un interpret este un specialist lingvist, cunoscător a cel puțin două limbi străine care transpune oral (translatează sau traduce) un conținut specializat din limba străină în limba maternă în timp real, prin comunicare imediată.

Această specializare se împarte în trei tipuri de servicii:

  • traducere simultană (la cască), necasar pentru o conferinţă, un summit
  • traducere consecutivă pentru care vorbitorul se opreşte la anumite intervale de timp, permiţându-i traducătorului să realizeze traducerea.
  • chouchotage/whispering (la ureche) în discuţii la care doar câţiva dintre membri nu înţeleg limba vorbită de către ceilalţi. Într-o astfel de situaţie, traducătorul va fi poziționat foarte aproape de cei care nu înţeleg limba respectivă, fără a avea nevoie de cască sau de amenajarea unor boxe speciale.

Fiecare tip de interpretare are reguli stricte, fie că este nevoie de echipament tehnic adecvat pentru traducerea simultană (sistem de traducere simultană şi sonorizare), ori timp adiţional pentru traducerea consecutivă (acelaşi timp alocat pentru vorbitor).

Un interpret simultan cu experienţă transpune conținut specializat dintr-o limbă în alta, din limba sursă în limba țintă. Acest fapt presupune înțelegerea acestui conținut specializat, deci o etapă de pregătire documentară într-un domeniu de expertiză, fie el medical, juridic, tehnologic, lingvistic, artistic, istoric, sociologic, administrativ etc. Interpreţii simultani cu experienţă nu traduc numai cuvintele, ci şi ideile, sensul şi emoția, prin urmare competenţele culturale şi cunoştinţele din domeniul respectiv joacă un rol esenţial.

Interpreţii simultani trebuie să gândească şi să vorbească în acelaşi timp, iar această deprindere este greu de obţinut. Precizia şi acurateţea trebuie să se regăsească obligatoriu în munca lor. A transpune conținutul specializat dintr-o limbă în alta presupune o etapă de ascultare activă în timpul cărei interpretul înțelege conținutul transmis în limba sursă. Aproape simultan intelectul interpretului este implicat în înțelegerea sensului înformației din limba sursă în care acest conținut a fost exprimat. Aproape simultan cu aceste două etape are loc și etapa reformulării în limba țintă a conținutului și a redării acestuia in limba țintă. Deci, în timpul interpretării, creierul interpretului este angajat în cel puțin trei procese simultane.

Interpretariatul consecutiv înseamnă că vorbitorul se opreşte la anumite intervale de timp, permiţându-i traducătorului să realizeze traducerea. De obicei, vorbitorul face o pauză după fiecare propoziţie sau frază. Asfel interpretul are mai mult timp la dispoziţie pentru a realiza traducerea. De asemenea, spre deosebire de interpretariatul simultan, interpretul consecutiv nu are nevoie să „comprime traducerea”, ceea ce se întamplă frecvent în cazul interpretariatului simultan.

Când ai nevoie de interpretariat consecutiv?

  • în întâlniri de afaceri, conversaţie;
  • semnare de contracte la sediul biroului notarial;
  • discuţii telefonice, interpretariat prin telefon;
  • deschidere conturi, obţinere credite la bănci;
  • însoţirea clienţilor externi în călătoriile din ţară, ghizi turistici.

Interpreții se documentează în legătură cu evenimentul la care participă. Acest pas include atât materialele puse la dispoziție de client (prezentările vorbitorilor, alte materiale pe baza cărora vor avea loc discuțiile în cadrul evenimentului), cât și o documentare generală în legătură cu domeniul de activitate și cu subiectul specific al evenimentului, astfel încât interpreții să fie familiarizați cu termenii specifici, inclusiv cu jargonul profesional din domeniu.

Interpretul de conferință, un job accesibil in UE

Asociația Internațională a Interpreților de Conferință (AIIC) este singura asociație mondială a interpreților de conferință și reunește peste 3 000 de profesioniști de pe toate continentele, care figurează într-un repertoriu. De peste 60 de ani, AIIC promovează standarde înalte de calitate și etică profesională și apără interesele celor care exercită profesia de interpret. Prin activitățile și proiectele sale, AIIC își propune să ajute comunitatea internațională de interpreți să facă față provocărilor unei lumi în schimbare rapidă.

La Comisia Europeană interpretarea de conferință se desfășoară în cadrul unor reuniuni multilingve la care participă, de exemplu, reprezentanți ai guvernelor naționale, ai unor organizații internaționale sau ai unor organizații neguvernamentale. Interpreții de conferință pot fi atât membri ai personalului, cât și interpreți independenți și pot lucra pentru Comisie, Consiliul de Miniștri, Consiliul European, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor sau pentru diferitele agenții europene. În cea mai mare parte, aceștia își desfășoară activitatea la Bruxelles, dar există și un număr mare de delegații în care interpreții îi însoțesc pe miniștri sau pe oficiali la reuniuni din străinătate.

În instituțiile europene se practică două tipuri principale de interpretare: interpretarea consecutivă (este de regulă utilizată în cadrul reuniunilor mai restrânse, interpretul luând notițe) și interpretarea simultană (interpreții își desfășoară activitatea în cabine de interpretare și lucrează în timp real, acesta fiind de altfel tipul de interpretare utilizat cel mai des).

Cum să ajungeți interpret în instituțiile UE

Pentru a deveni un interpret bun, este nevoie de anumite aptitudini și calități, care se învață: multe universități din Europa și din afara acesteia propun cursuri postuniversitare de interpretare de conferință.

Comisia Europeană și Parlamentul European colaborează îndeaproape cu consorțiul Masteratele europene de interpretare de conferință, care reunește programele postuniversitare în domeniu care respectă anumite standarde.

Programul EMCI este conceput pentru studenții cu limbi europene și non-europene. Instituțiile membre urmăresc o politică comună privind recrutarea și evaluarea studenților și se angajează să mențină calitatea și revizuirile periodice ale programelor pentru a se adapta nevoilor în schimbare și noilor dezvoltări.

Universități membre ale programului Masterat european de interpretare de conferință

Anvers – KU Leuven Campus St-Andries

Budapesta – Universitatea ELTE

Cluj – Napoca – Universitatea Babeș-Bolyai

Forlì – Università di Bologna

Geneva – Faculté de Traduction et d’Interprétation

Istanbul – Universitatea Boğaziçi

La Laguna – Universitatea de La Laguna

Ljubljana – Univerza v Ljubljani

Madrid – Universidad Pontificia Comillas

Paris – ESIT – Universitatea Sorbonne Nouvelle Paris 3

Paris – ISIT

Praga – Univerzita Karlova

Trieste – Università degli Studi di Trieste

Sankt Petersburg – SCIT – Universitatea inimii

Stockholm – Institutul de Interpretare și Traducere

Varșovia – Uniwersytet Warszawski

La Universitatea Babeș-Bolyai programul de master pregateşte INTERPREŢI capabili să  lucreze în instituţiile din ţară şi din Uniunea Europeană (pe baza unei acreditări organizată de CE pentru instituţii europene) sau pentru serviciile în interes comunitar (instanţe judecătoreşti, primărie, poliţie, spitale etc.), pe baza unui contract permanent sau temporar – în funcie de necesităţile instituţionale. De asemenea, li se oferă studenţilor instrumentele necesare pentru a fi capabili să comunice, să administreze şi să folosească instrumentele limbilor străine studiate în vederea realizării unei foarte bune comunicări şi interacţiuni socio-profesionale. Planul de învăţământ al acestui masterat prevede discipline şi practică de specialitate pentru a facilita crearea unor abilităţi de comunicare şi relaţionare cu publicul în cele mai bune condiţii şi pentru dobândirea cunoştinţelor de limbi străine şi de limba română corectă şi elegantă din punct de vedere stilistic.

Programul este monitorizat şi sprijinit permanent de  Comisia Europeană/DG Interpretation/SCIC. Se lucrează împreună cu experţi şi interpreţi calificaţi sau cu profesori cu experienţă îndelungată în traducere/interpretare şi în formarea tinerilor interpreţi/traducători.

Absolvenţii acestei forme masterale se pot prezenta la concursurile organizate de Comisia Europeana pentru a candida cu şanse de succes la ocuparea unor poziţii de interpret de conferinţă pentru instituţiile europene, dar pot lucra cu mult succes pe piaţa naţională, atât pentru angajatorii instituţionali cît şi pentru cei corporativi.

Dacă doriți să lucrați pentru instituțiile europene în calitate de interpret independent, trebuie să susțineți mai întâi un test de acreditare interinstituțional. În caz de reușită, numele și adresa dumneavoastră de contact vor fi introduse în baza de date comună a UE care conține lista interpreților independenți acreditați. A se vedea adresa: europa.eu/interpretation/index_ro.htm.

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) centralizează procedurile de selecție interinstituționale atât pentru agenții permanenți, cât și pentru cei contractuali. Consultați site-ul internet al acestuia pentru amănunte privind viitoarele concursuri de recrutare a interpreților la adresele: europa.eu/epso www.eu-careers.eu